• Diğer

Sultangazi

Cezaların İnfazı ve Denetimli Serbestlik

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ, YARDIM VE PROPAGANDA SUÇLARINDAN VERİLEN CEZALARIN İNFAZI, AÇIĞA AYRILMA VE DENETİMLİ SERBESTLİK I. İLGİLİ HUKUK ve UYGULAMA 1. Açık kuruma ayrılma

Cezaların İnfazı ve Denetimli Serbestlik

Okunma: 639

27 Mart 2018 02:13
-A

+A

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 6/ a maddesine göre toplam ceza alan 10 yıldan az olan iyi halli hükümlüler 1 ayını kapalı kurumda infaz edip koşullu salıverilme tarihine 7 yıl veya daha az süre kaldığında açık kuruma ayrılabilmektedir. Ayrıca Yönetmeliğin 6/2-c maddesinde, TCK'nın 221. maddesinden (etkin pişmanlık) yararlananların koşullu salıverilme tarihine 2 yıldan az süre kala, 6/2-ç maddesinde ise terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup mensup oldukları örgütten ayrıldıklan idare ve gözlem kurulu karanyla tespit edilenlerin 1 yıldan az süre kala açık kuruma ayrılacağı belirtilmektedir.

TCK'nın 221. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlar zaten örgütten ayrıldıklan için bu kapsamdaki hükümlüler her halükarda koşullu salıverilmesine 2 yıldan az süre kala açık kuruma ve ardından denetimli serbestliğe ayrılmalıdır.

Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu karanyla tespit edilenler, koşullu salıverilmesine 1 yıldan az süre kala açık kurama ve ardından denetimli serbestliğe ayrılmalıdır. Sadece örgüt mensubu; yani örgüt üyesi ve yöneticisi hakkında idare ve gözlem kurulu kararı alınır. Örneğin örgüte yardım etme veya örgüt propagandasından hüküm giyenler, örgüt mensubu olmadığı ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı için böyle bir karar alınmasına imkan yoktur. Bu kapsamda olanlar doğrudan açığa ayrılır.

Yönetmeliğin 10. maddesine göre, açık kuruma ayrılma talebi bulunan hükümlü hakkında, ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulu tarafından açık kurama ayrılma karan verilir. Koşullan taşımayan hükümlü hakkında ise gerekçeli ret karan verilerek tebliğ edilir. Ardından hazırlanan dosya UYAP ortamında Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılığı da açık kuruma gönderme karan verir.
Yargıtay 16. CD'nin 2015/1162-2338 sayılı içtihadında belirtildiği gibi, terör suçlarında kapalı kurumdan açık kuruma aynlabilmek ve denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilmek için TCK'nın 221. maddesinin (etkin pişmanlık) uygulanması veya hükümlünün, mensup olduğu örgütten ayrıldığı cezaevi idare ve gözlem kurulu karanyla tespit edilmesi gerekmektedir.

2. Denetimli serbestlik

5275 sayılı Kanun'un 105/A ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 77 ve 78. maddelerine göre açık kurumda bulunan iyi halli hükümlülerin, koşullu salıverilmesine 1 yıl kala denetimli serbestlikten yararlanma hakkı bulunmaktadır. 5275 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesine göre, cezanın 6 ay açık kurumda infaz edilmesine dair şart 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazını talep eden hükümlü hakkında, ceza infaz kurumu idaresince değerlendirme raporu düzenlenir. Ardından süre yönünden mevzuatta belirtilen şartları taşıyan hükümlünün talebi, mütalaa da belirtilerek infaz hakimliğine gönderir.

3. Silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen cezanın infazı

5237 sayılı TCK'nın 6/1-j maddesine göre örgüt mensubu suçlu; örgüt kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına suç işleyen kişi demektir. TCK'mn 58/9 maddesine göre 1/4 oranında infaz rejimini öngören mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından denetimli serbestlik tedbiri, örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanır. Yani bu husus gerekçe; kararda belirtilmelidir.

Örgüt üyeliği suçunda TCK 58/9 maddesi uygulanır. (16/ D-2017'l 102-447) 5275 sayılı Kanun'un 107/4 maddesine göre, örgüt üyeliği veya yöneticiliği suçundan verilen cezada iyi halli hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için cezasının 1/4'ünü infaz etmesi gerekmektedir.

Örgüt üyeliği suçundan hükümlü olanlar, Açık Ceza İnfaz Kurumlanna Ayrılma Yönetmeliği'nin 6/2-c maddesine göre, TCK'nın 221. maddesinden (etkin pişmanlık) yararlananlar koşullu salıverilme tarihine 2 yıldan az süre kala, 6/2-ç maddesine göre mensup oldukları örgüner ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenler 1 yıldan az süre kala açık kuruma ayrılabilir. TCK'nın 221. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlar zaten örgütten ayrıldıkları için bu kapsamdaki hükümlüler her halükarda koşullu salıverilmesine 2 yıldan az süre kala açık kuruma ayrılmalıdır. Yararlanmayanlar hakkında ise mensup oldukları örgütte' ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilmesi gerekir.

4. Silahlı terör örgütüne yardımdan verilen cezanın infazı

Örgüte yardım suçunda TCK 58/9 uygulanmaz. TCK nın 6/1-j kapsamına girmeşen örgüte yardım (TCK 220/7) suçundan verilen cezada iyi halli hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için cezasının 2/3'ünü infaz etmesi gerekmektedir.

Yargıtay'ın istikrarlı kararlarında, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmayan ve orgüt mensubu olmayan sanık hakkında örgüte yardım suçundan verilen hükümde TCK'nm 58 9. maddesinin uygulanamayacağı belirtilmiştir. (16.CD-2017/565-3732, 2015/8757-2016/2946. 6.CD-2017/2419-3 897, 2016/4449-5668)
Örgüte yardım suçundan hükümlü olanlar, Açık Ceza İnfaz Kurumlanna Aşrılma Yönetmeliği'nin 6/2-c maddesine göre, TCK'mn 221. maddesinden (etkin pişmanlık) yararlananlar koşullu salıverilme tarihine 2 yıldan az süre kala açık kuruma aynlmalıdır. Yararlanmayanlar -5275 sayılı Kanun'un 105/A maddesine göre 1 yıldan az süre kala açık kuruma aynlmalıdır TCK'nm 221. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların zaten örgütle bağlan olmadığı için bu kapsamdaki hükümlüler her halükarda koşullu salıverilmesine 2 yıldan az süre kala açık kuruma ayrılmalıdır. Örgüte yardım etmeden hüküm giyenler, örgüt mensubu olmadığı ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı için örgütte ayrılıp aynlmadıklanna dair karar alınmasına imkan yoktur. Bu kapsamda olanlar doğrudan açığa aynlır.


5. Terör örgütü propagandasından verilen cezanın infazı

Bu suçta TCK 58/9 uygulanmaz. (16.CD-2015/1751-1761) Terör örgütü propagandam suçundan verilen cezada iyi halli hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanabilmesi için cezumn 2/3'ünü infaz etmesi gerekmektedir.

Terör örgütü propagandası suçundan hükümlü olanlar, 5275 sayılı Kanun'un I105/A maddesine göre koşullu salıverilmesine 1 yıldan az süre kala açık kuruma ayrılmalıdır, örgüt propagandasından hüküm giyenler, örgüt mensubu olmadığı vc örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı için örgütte ayrılıp ayrılmadıklarına dair karar alınmasına imkan yoktur. Bu kaplamda olanlar doğrudan açığa aynlır.

Kaynak


Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

YAZARLAR

ALINTI YAZARLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku
UA-127754853-1